2012. október 11., csütörtök

Környezetvédelem


Környezetvédelem

A piac ill. a gazdaság bármely szegmensében tevékenykedő gazdasági társaságok
–    gazdasági társaságok
–    egyéni vállalkozók
–    szolgáltató társaságok
környezetvédelmi feladatainak ellátása
 •     mind eseti megbízáson alapuló (egyedi ajánlat szerint)
 •     mind általány díjas szerződés alapján.

 • lmi tanácsadás
 •     törvényi és jogszabályi háttér ismertetése (adott gazdasági társaságra a technológia ill. tevékenységi kör figyelembe vételével)
 •     adott kérdés, probléma kezelésének lehetőségeinek feltárása
 •     tájékoztatás jogszabályi és műszaki háttér figyelembevételével
 •     KDR (Környezetvédelmi Dokumentációs Rendszer) kidolgozása
Alap bejelentések és éves adatszolgáltatások készítése
 •  HIR
 •  KAR
 •  VAL, VÉL
 •  LAL, LM
 • Hulladék adatszolgáltatás
 •  FAVI


Általány díjas környezetvédelmi feladatok ellátása

Környezetvédelmi alapállapot felmérések
 •     alapállapot felmérések, gazdasági társaság jogszabályi megfelelőségének áttekintése ISO 14000 –es szabvány KIR bevezetéséhez
 •     egyéb eljárásokhoz

Környezetvédelmi tervfejezetek
 •     telepengedélyezési eljáráshoz

 •     építési engedélyezési eljárásokhoz
 •     építési hulladékok bejelentése
 •     használatba vételi engedélyezés környezetvédelmi vonatkozásának (Felügyelőségi) lefolytatása, összefoglaló jelentés készítése

Általános környezetvédelmi feladatok ellátása
 •     jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartási rendszer kiépítése, üzemeltetése
 •     jogszabályok nyomon követése, változások szerinti rendszer aktualizálások elvégzése
 •     éves adatszolgáltatások elkészítése
 •     alapbejelentések elkészítése (HIR, VAL, LAL…)
 •     évközben felmerülő környezetvédelmi feladatok kezelése

Levegőtisztaságvédelem
 •     pontforrás üzemeltetési engedélyezési eljárások lefolytatása, tervdokumentáció összeállításával
 •     pontforrás létesítési és megszüntetési tervek készítése
 •     transzmissziós áramlási modellek készítése –hatásterület lehatárolása
 •     emissziós mérések lebonyolítása, jelentések, értékelések elkészítése
 •     alap ill. éves adatszolgáltatások elkészítése

Hulladékgazdálkodás
 • Gyűjtési rendszer kiépítése
 • Nyilvántartási rendszer kidolgozása
 • Üzemi gyűjtőhely tervezése, kivitelezése
 • Egyedi hulladékgazdálkodási tervek készítése
 • Begyűjtési és hasznosítási engedélyek készítése
Víztisztaságvédelem
 •  Szenny –és csapadékvízzel kapcsolatos tervezési feladatok ellátása
 • Kezelő műtárgyak méretezése, tervezése
 •  Vízjogi létesítési tervek készítése, engedélyezése
 •  Vízjogi üzemeltetési tervek készítése, engedélyezése
 •  Vízminőségvédelmi kárelhárítási tervek készítése
 •   VAL, VÉL adatszolgáltatás készítése

2012. szeptember 21., péntek

Közműtervezés

Közműtervezés
 •  csatorna, szennyvízelvezető rendszerek mind gravitációs, mind nyomott szennyvíz vezetékek tervezését és engedélyezését

 • csapadékvíz elvezető, előkezelő rendszerek tervezését és engedélyezését
 •  ivóvíz és egyéb vízrendszerek tervezését és engedélyezését nyomásfokozással is
 •   tűzivíz hálózatok tervezését és engedélyezését
 •    földgáz ellátó rendszerek tervezését
A közműtervezéseket –igény esetén– teljes körű geodéziai felméréssel egybekötve tudjuk elvégezni.


A közműtervezéseken túl irodánk vállalja
 •  Közmű egyeztetések lefolytatását
 •   belső, telken belüli közműrendszerek teljes körű tervezését és engedélyezését

2012. augusztus 14., kedd

Építés
Építőipari tevékenység

 •  Beruházások előkészítése

 •  Projekt vezetése

Épületgépészeti tevékenység

 •   Tervezési feladatok ellátása (víz, gáz, fűtés, geo energiahasznosítás)

 •  Kivitelezési feladatok végrehajtása

2012. július 13., péntek

Olaj abszorbens


 Természetes alapanyagokból összeállított víztaszító olaj abszorbens anyag kereskedelme

Az anyag hazánkban és Európa szerte Eco oil eater névvel kerül forgalomba.


 Bemutató videó (katt a képre)


A termék rendelkezik ÉME engedéllyel, így biztonsággal felhasználható
 • olaj felitató anyagként
 •  kárelhárítási, mentesítő anyagként
 •  szabad vízfelületeken
 •  szilárd burkolatokon (gépek alatt)
Hasznosítási tevékenységünk végzéséhez rendelkezünk
 •  megfelelő engedélyekkel
 • szállítást/begyűjtést végző kis teher gépkocsival
 • szakképzet személyzettel